Biljartvereniging Krijt op Tijd

Secretaris:   Arie Dick Muntjewerf, Stroet 24, Sint Maarten,0224-563182 of admuntjewerf@quicknet.nl

Clubcompetitie op donderdag- en vrijdagavond, aanvang 19.30 uur. Er worden per seizoen 3 competities gespeeld, te weten, libre, bandstoten en driebanden. KOT is aangesloten bij de K.N.B.B. en er kan zowel individueel als in teamverband worden deelgenomen aan wedstrijden die georganiseerd zijn door de K.N.B.B.
De vereniging beschikt over 2 eigen tafels (2.30x1.15). Naast de clubavonden organiseert KOT elk jaar een Tien Over Rood toernooi op een zaterdag in februari, het Willem Muntjewerf toernooi met plaatsingspoules over meerdere dagen verspreid en een finale tussen de 8 geplaatsten over twee avonden en een zaterdag middag.


Biljart tijden:


​Woensdagavond damesclub vanaf 20.00 uur
Donderdagavond vanaf 20.00 uur
Vrijdagavond vanaf 20.00 uur


Op woensdag en donderdagavond is er nog plek!Gymvereniging UDUWIK 

Secretaris:              Mireille Stadt, Apollostraat 19,0224-551641 of m.stadt@quicknet.nl
Penningmeester:     Karin Nierop, Oosterdijk 7, 0224-551603 of r.k.nierop@quicknet.nl

woensdag                                                               donderdag
09.00-09.45  gezond bewegen voor ouderen             19.00-20.00  conditietraining dames
10.00-10.45  gezond bewegen voor ouderen             20.00-21.00  conditietraining dames
14.30-15.30  peutergym/jeugd groep 1
15.30-16.30  gym voor jeugd van groep 2 en 3
16.30-17.30  gym voor jeugd vanaf groep 4


Vrouwen van Nu

Secretaris:  Ina Kaan 0224-552233
 
De leukste vrouwenorganisatie! Afdeling Dirkshorn telt ca. 56 leden en organiseert 9 thema-avonden per jaar op de 3e dinsdag van de maanden sept. t/m mei. Aanvang 19.45 uur. Er is een actieve reiscommissie, een tuinclub, een leeskring en een commissie die het 'lief en leed' behartigt. Al vele jaren wordt er een cursus Kunstgeschiedenis georganiseert. Leden ontvangen 6x per jaar het ledenblad en 4x per jaar het blad 'Inzicht' van de provincie Noord Holland.

Aanmelden kan gedurende het hele jaar. Niet-leden kunnen, voor zover er plaats is, deelnemen aan excursies,cursus het jaarlijkse reisje en tevens vrijblijvend een maandelijkse bijeenkomst bijwonen. De kosten voor deelname aan de bijeenkomst is dan € 3.-p.p.Toneelvereniging VVO

Volleybalvereniging VODI

Visclub De Dobber

Knutselclub Djed

Verenigingen